רש"י על חגי א ד

| רש"י על חגיפרק א' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"העת לכם" - ל' תימה; לכך נקוד הה"א בפתח.

"ספונים" - מכוסים בנסרי ארזים, כמו "ויספון את הבית" (מ"א ו, ט), "וספון (את הבית) בארז" (מ"א ז, ג עיין שם), וכן ת"י: "הכדין כשר לכון דאתון יתבין בבתיא די מטללין בנסרי דארזיא ובית מקדשא הדין חרוב".