רש"י על חגי א יד

| רש"י על חגיפרק א' • פסוק י"ד |
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויבאו ויעשו מלאכה" - התחילו מסתתין באבנים ומנסרין עצים בששי בעשרים וארבעה לחודש ובשביעי בעשרים ואחד היה דבר ה' אל חגיי