רש"י על חבקוק ב יג

רש"י על חבקוק • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"הלא הנה מאת ה'" - נשתלם פורענות לעושי רשעה

"וייגעו עמים בדי אש" - כאשר תבואם חמתו כאש עד שיה' דיים בדי אש איישי"ץ בלע"ז