רש"י על חבקוק ב א

<< רש"י על חבקוק • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"על משמרתי אעמדה" - עג עוגה חבקוק ועמד בתוכה ואמר לא אזוז מכאן עד שאשמע מה ידבר בי על שאלתי זאת למה הוא מביט ורואה בהצלחתו של רשע ומה אשיב אל הבאים להתווכח לפני

"על תוכחתי" - שהם מוכיחים אותי בפני שיש להרהר על מדת הדין

"תוכחת" - מונאיפרובמנ"ט בלע"ז