רש"י על חבקוק ב י

<< רש"י על חבקוק • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"יעצת בושת לביתך" - אשר יעצת לקצות עמים רבים והפסדת עצמך

"קצות" - לשון שליפה וקילוף כמו הקצות את הבית (ויקרא יד)

"וחוטא נפשך" - כמו (משלי כ) מתעבר וחוטא נפשו חוטא לאבד נפשו פורפיי"ט שארמ"א בלע"ז