רש"י על זכריה יב יד

<< רש"י על זכריה • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"ונשיהם לבד" - משום צניעות ולמה משפחות הכהונה והממלכות כדי להחזיר להם כתריהם כמו שנאמר בראש הספר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ