רש"י על זכריה יב ב

<< רש"י על זכריה • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"סף רעל" - כלי תרעלה כמו בדם אשר בסף (שמות יב) רעל ל' שממון אוטם הלב והאברים שאין להם כח כאדם המעוטף בשמלה כמו (נחום ב) הברושים הרעלו (ישעיהו ו) השרות והרעלות בלשון משנה מצינו מדיות רעולות אונבלופמנט"א בלע"ז

"וגם על יהודה" - יטילו הגוים אשר יהיו במצור על ירושלים שיהיו בית דוד מבפנים והעכו"ם יצורו עליהם ויבאו גם בני יהודה על כרחם לצור על ירושלים כן ת"י