רש"י על זכריה יב י

<< רש"י על זכריה • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"רוח חן ותחנונים" - שיעלו על רוחם להתחנן לפני והם יהיו לחן בעיני

"רוח" - טלנ"ט בלע"ז

"והביטו אלי את אשר דקרו" - תרגם יונתן ויבעון מן קדמי על די איטלטלו והביטו להתאונן על אשר דקרו בהם האומות והרגו בהם בגלותם

"וספדו עליו" - על אותו הרג

"כמספד על היחיד" - כאשר יספוד איש על בן יחידו ורבותינו דרשוהו על משיח בן יוסף שנהרג במסכת סוכה