רש"י על זכריה יב יא

<< רש"י על זכריה • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"כמספד הדדרמון בבקעת מגדון" - אין ענין הדדרימון בבקעת מגדון אלא שני מספדות הן כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרמון בר טברימון ברמות גלעד שנאמר (מלכים א כב) ותעבור הרנה במחנה והוא הספד וכמספדא דיאשיהו בר אמון דקטל יתיה פרעה חגיירא בבקעת מגידון שנאמר (דברי הימים ב ל"ה) ויקונן שם ירמיהוו וגו' ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם וגו'