רש"י על זכריה יא טז

<< רש"י על זכריה • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"הנכחדות" - האובדות לא יפקוד הרועה לבקשם

"הנער לא יבקש" - תירגם יונתן דאטלטלו לא יתבע הנער השוטות שאינן יודעות לבוא אל הדיר

"הנצבה" - שיש לה כח קצת לעמוד על רגליה וצריכה סיוע לנהלה לאט ומנחם פירש ונפוחה ל' לצבות בטן

"לא יכלכל" - תרגם יונתן לא יסובר ודרך הרועה בחיקו ישא

"ובשר הבריאה יאכל" - את העשירי' יגמור ממונן

"ופרסיהן יפרק" - עד כלה ודוגמת זו אמר דנייאל אכלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה