רש"י על זכריה יא ד

<< רש"י על זכריה • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"רעה את צאן ההרגה" - הכן להם רועים כלומר הנבא על פרנסיהם העתידים לרעותם מעתה

"צאן ההרגה" - ישראל שהרגום רועיהם ואכלום