רש"י על זכריה יא יא

<< רש"י על זכריה • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"וידעו" - כן הבינו הצדיקים שבהם השומרים את חוקי

"כי דבר ה' הוא" - גזירה זו כבר דיבר לנו הקב"ה ע"י משה יוליך ה' אותך ואת מלכך