רש"י על זכריה ד יב

<< רש"י על זכריה • פרק ד
ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • 


"אשר ביד שני צנתרות" - כלומר אצל שני הצנתרות כמו ראו חלקת יואב ע"י (שמואל ב יד)

"המריקים מעליהם" - את השמן הזה הצלול וטוב להארי כזהב כמו (איוב לז) מצפון זהב יאתה