מ"ג זכריה ד יב


<< · מ"ג זכריה · ד · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואען שנית ואמר אליו מה שתי שבלי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאַעַן שֵׁנִית וָאֹמַר אֵלָיו מַה שְׁתֵּי שִׁבֲּלֵי הַזֵּיתִים אֲשֶׁר בְּיַד שְׁנֵי צַנְתְּרוֹת הַזָּהָב הַמְרִיקִים מֵעֲלֵיהֶם הַזָּהָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאַ֣עַן שֵׁנִ֔ית וָאֹמַ֖ר אֵלָ֑יו מַה־שְׁתֵּ֞י שִׁבְּﬞלֵ֣י הַזֵּיתִ֗ים אֲשֶׁר֙ בְּיַ֗ד שְׁנֵי֙ צַנְתְּר֣וֹת הַזָּהָ֔ב הַֽמְרִיקִ֥ים מֵעֲלֵיהֶ֖ם הַזָּהָֽב׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַאֲתִיבֵית תִּנְיָנוּת וַאֲמָרֵית לֵיהּ מָא תְּרֵין שׁוּבְלֵי זֵיתַיָא דִבְיַד תְּרֵין אִסְקְרִיטְוָן דִדְהַב דִמְרִיקִין מִנְהוֹן מִשְׁחָא לְבוֹצִינֵי דַהֲבָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר ביד שני צנתרות" - כלומר אצל שני הצנתרות כמו ראו חלקת יואב ע"י (שמואל ב יד) "המריקים מעליהם" - את השמן הזה הצלול וטוב להארי כזהב כמו (איוב לז) מצפון זהב יאתה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה שתי שבלי הזתים" - כי במראה ההיא ראה כאלו שתי ענפי זיתים נתלשו מעצמם ונפלו בתוך שני צנתרות של זהב ושם היו נדרכים מעצמם והם היו מריקים שמן צלול כזהב אל הגולה וקצר למעלה ופרשו כאן ושאל למה הי' הכל שנים שנים על מה מרמז השניות 

מצודת ציון

"שבלי" - מלשון השבלים הטובות (בראשית מא)ובדרך שאלה קרא כן ענפי הזית לפי שהיו מלאים גרגרי זיתים כמו השבולת המלאה גרגרי תבואה

"ביד" - ר"ל בתוך וכן ביד כל אדם יחתום (איוב ל"ז)

"צנתרות" - הוא שם כלי מה

"המריקים" - ענין הזלה ושפיכה כמו על הארץ יריקו (קהלת י"א)

"הזהב" - ר"ל שמן מזוקק ונקי כזהב וכן מצפון זהב יאתה (איוב ל"ז)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ביאור המילות

"שבלי". ענפים שהזיתים תלוים בהם כתבואה בשבולת:

"צנתרות". צינורות והתי"ו נוספת כמו שפי' חז"ל עשתרות מענין עושר שמעשירות בעליהם:
 

<< · מ"ג זכריה · ד · יב · >>