רש"י על זכריה ד ז

<< רש"י על זכריה • פרק ד
ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • 


"מי אתה הר הגדול" - שרי עבר הנהר תתני פחת עבר נהרא ושתר בוזני וכנותהון שבטלתם המלאכה עד כה מעתה תהיה לפני זרובבל מישור אין לכם שררה וגדולה עוד עליו

"והוציא את האבן הראשה" - האדריכל יקח את אבן הבדיל בידו להיות אדריכל בראש הבונים והם יבנו הכל כפי דבריו אשר יצוה בבנין נאה ומפואר

"תשואות חן חן" - יהיה לה לאותה האבן שהכל יאמרו מה נאה בנין זה העשוי על ידי אבן המשקולת הזאת תשואות חן כמו תשואות נוי כמו תשואות מליאה עיר הומיה (ישעיהו כב) קול שאון (שם סו) כולם לשון השמעת קול הם