רש"י על זכריה ד ב

רש"י על זכריה • פרק ד >>
ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • 


"וגולה על ראשה" - כמו (שופטים א, טו) גולות עלית לשון מעיין כמין ספל גדול עגול

"ושבעה נרותיה" - כמין בזיכין שנותנין השמן והפתילה לתוכה

"שבעה ושבעה מוצקות" - לכל נר ונר באין שבעה צנורות קטנים שהשמן זב מן הגולה דרך אותן מוצקות לכל נר ונר