רש"י על ויקרא יז יג

<< רש"י על ויקרא • פרק יז >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"אשר יצוד" - (ת"כ חולין פד) אין לי אלא ציד אווזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מ"מ א"כ למה נאמר אשר יצוד שלא יאכל בשר אלא בהזמנה זאת

"אשר יאכל" - פרט לטמאים