רש"י על ויקרא יז יד

<< רש"י על ויקרא • פרק יז >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"דמו בנפשו הוא" - דמו הוא לו במקום הנפש שהנפש תלויה בו

"כי נפש כל בשר דמו הוא" - הנפש היא הדם דם ובשר ל' זכר נפש לשון נקבה