רש"י על ויקרא ד לג

רש"י על ויקרא • פרק ד
ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • לא • לג • לה • 


"ושחט אותה לחטאת" - שתהא שחיטתה לשם חטאת