רש"י על ויקרא ד יג

<< רש"י על ויקרא • פרק ד
ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • לא • לג • לה • 


"עדת ישראל" - (שם) אלו סנהדרין

"ונעלם דבר" - טעו להורות באחת מכל כריתות שבתורה שהוא מותר

"הקהל ועשו" - (ת"כ) שעשו צבור על פיהם