רש"י על ויקרא ד כד

<< רש"י על ויקרא • פרק ד >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • לא • לג • לה • 


"במקום אשר ישחט את העולה" - (זבחים מט) בצפון שהוא מפורש בעולה

"חטאת הוא" - (שם טו) לשמו כשר שלא לשמו פסול