רש"י על ויקרא ד י

| רש"י על ויקראפרק ד' • פסוק י' | >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • לא • לג • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כאשר יורם" - מאותן אימורין המפורשין בשור זבח השלמים וכי מה פי' בזבח השלמים שלא פי' כאן אלא להקישו לשלמים (זבחים ג) מה שלמים לשמן אף זה לשמו ומה שלמים שלום לעולם אף זה שלום לעולם ובשחיטת קדשים מצריכו ללמוד הימנו שאין למדין למד מן הלמד בקדשים בפרק איזהו מקומן