רש"י על ויקרא ג יא

| רש"י על ויקראפרק ג' • פסוק י"א |
א • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לחם אשה לה'" - לחמו של אש לשם גבוה

"לחם" - ל' מאכל וכן נשחיתה עץ בלחמו (ירמיהו יא) עבד לחם רב (דנייאל ה) לשחוק עושים לחם (קוהלת י)