רש"י על ויקרא ג יז

רש"י על ויקרא • פרק ג
א • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"חקת עולם" - יפה מפורש בת"כ כל הפסוק הזה