רש"י על ויקרא ג ח

<< רש"י על ויקרא • פרק ג >>
א • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וזרקו" - שתי מתנות שהן ד' וע"י הכלי הוא זורק ואינו נותן באצבע אלא בחטאת