רש"י על דברי הימים א כז לב

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • טז • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך" - מגדלן ואומן שלהם מלמדם תרבות