רש"י על דברי הימים א כז לד

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • טז • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"ואחרי אחיתופל" - לאחר שמת לקח לו דוד את יהוידע ואביתר במקומו