רש"י על דברי הימים א כז ו

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • טז • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"גבור השלשים" - כדלעיל דכתיב מן השלשים הנו נכבד וגו'