רש"י על דברי הימים א יח יז

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יח
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יז • 


"על הכרתי והפלתי" - פתרונו אומות היו כדכתיב (צפניה ב') הוי גוי כרתים ומאומותם היו עם דוד אנשים גבורי חיל ובניהו עליהם ודוגמא (בשמואל ב' טו) וכל עבדיו עוברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים וגו'

"ובני דוד הראשונים ליד המלך" - פתרונו ובני דוד היו תמיד ראשונים אצל המלך לעשות כל צרכו