רש"י על דברי הימים א יח יד

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יז • 


"משפט וצדקה" - משך עצמו מלהלחם עוד ומלצאת ולבא עוד במלחמה והיה יושב ושופט תמיד ישראל בצדקה