רש"י על דברי הימים א יח ח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יח
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יז • 


"נחשת רבה מאד בה עשה וגו'" - וזהו שאמר כיון שאמר דוד לבנות הבית ואמר הקב"ה לו לא אתה תבנה הבית כי אם בנך מספר והולך היאך זימן לו לבנות הבנין