רש"י על דברי הימים א יז יח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יז >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כז • 


"מה יוסיף עוד דויד אליך" - פתרון מה צורך עוד לדוד לבקשך

"לכבוד את עבדך" - בשביל לעשות כבוד לי שאני עבדך ואתה ידעת מאליך ובשמואל (שם) כתיב ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך ה'