רש"י על דברי הימים א יז יא

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יז
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כז • 


"והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבותיך" - כלומר אל תירא שאני ממהר את הדבר אלא כי מלאו ימיך אז יהיה ואז והקימותי את זרעך אחריך וגו' (מלכים א' א') והכינותי את מלכותו וכן הוא אומר בשלמה ותכון מלכותו מאד