רש"י על דברי הימים א יז כד

רש"י על דברי הימים א • פרק יז >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כז • 


"ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר" - שיאמרו ה' צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל וגם קיים דברו

"ובית דוד עבדך נכון לפניך" - שדברת וכסאו יהיה נכון עד עולם