רש"י על דברי הימים א ד יד

"ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים" - יואב היה שר של עמק שיש בה חרשים ולמה אני קורא אותה גיא חרשים כי חרשים היו פתרון אותן שישבו בגיא החרשים חרשים המה ועל שמם נקרא הגיא