רש"י על דברים כו יא

<< רש"י על דברים • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"ושמחת בכל הטוב" - מכאן אמרו אין קורין מקרא בכורים אלא בזמן השמחה מעצרת ועד החג שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו אבל מהחג ואילך מביא ואינו קורא

"אתה והלוי" - אף הלוי חייב בבכורים אם נטעו בתוך עריהם

"והגר אשר בקרבך" - מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר לאבותינו