רש"י על דברים כו ה

<< רש"י על דברים • פרק כו
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וענית" - ל' הרמת קול

"ארמי אובד אבי" - מזכיר חסדי המקום ארמי אובד אבי לבן בקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום כאילו עשה שבעובדי כוכבים חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה

"וירד מצרימה" - ועוד אחרים באו עלינו לכלותנו שאחרי זאת ירד יעקב למצרים

"במתי מעט" - בשבעים נפש