רש"י על דברים כו יח

<< רש"י על דברים • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כאשר דבר לך" - והייתם לי סגולה