רש"י על דברים כג י

<< רש"י על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 


"כי תצא וגו' ונשמרת" - שהשטן מקטרג בשעת הסכנה