רש"י על דברים כג כד

רש"י על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 


"מוצא שפתיך תשמר" - (ר"ה ו) ליתן עשה על לא תעשה