רש"י על דברים כא יד

<< רש"י על דברים • פרק כא
ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • כא • כב • כג • 


"והיה אם לא חפצת בה" - (שם) הכתו' מבשרך שסופך לשנאותה

"לא תתעמר בה" - לא תשתמש בה בל' פרסי קורין לעבדות ושימוש עימראה מיסודו של ר"מ הדרשן למדתי כן