רש"י על דברים כא ב

רש"י על דברים • פרק כא
ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • כא • כב • כג • 


"ויצאו זקניך" - (סוטה מד סנהדרין יד) מיוחדים שבזקניך אלו סנהדרי גדולה

"ומדדו" - (סוטה מה) ממקום שהחלל שוכב

"אל הערים אשר סביבות החלל" - לכל צד לידע איזו קרובה