רש"י על דברים כא ח

<< רש"י על דברים • פרק כא >>
ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • כא • כב • כג • 


"ונכפר להם הדם" - הכתוב מבשרם שמשעשו כן יכופר להם העון