רש"י על דברים יד כו

רש"י על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • 


"בכל אשר תאוה נפשך" - כלל

"בבקר ובצאן וביין ובשכר" - פרט

"ובכל אשר תשאלך נפשך" - (ספרי ב"ק סג) חזר וכלל מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץ וראוי למאכל אדם וכו'