רש"י על דברים יד ו

<< רש"י על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • 


"מפרסת" - סדוקה כתרגומו

"פרסה" - פלאנט"ה (פוססזאהלע)

"ושסעת" - חלוקה בשתי צפרנים שיש סדוקה ואינה חלוקה בצפרנים והיא טמאה

"בבהמה" - (חולין סט) משמע מה שנמצא בבהמה אכול מכאן אמרו שהשליל ניתר בשחיטת אמו