רש"י על דברים יד יא

רש"י על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • 


"כל צפור טהורה תאכלו" - (קידושין נז) להתיר משולחת שבמצורע