רש"י על דברים יא יב

<< רש"י על דברים • פרק יא >>
ב • ו • ז • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"אשר ה' אלהיך דורש אותה" - והלא כל הארצות הוא דורש שנאמר (איוב לח) להמטיר על ארץ לא איש אלא כביכול אינו דורש אלא אותה וע"י אותה דרישה שדורשה דורש את כל הארצות עמה

"תמיד עיני ה' אלהיך בה" - לראות מה היא צריכה ולחדש בה גזרות עתים לטובה עתים לרעה וכו' כדאיתא בר"ה (דף יז)

"מרשית השנה" - מר"ה נידון מה יהא בסופה