רש"י על דברים יא ו

| רש"י על דבריםפרק י"א • פסוק ו' | >>
ב • ו • ז • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"בקרב כל ישראל" - כל מקום שהיה אחד מהם בורח הארץ נבקעת מתחתיו ובולעתו אלו דברי רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה והלא כבר נאמר (במדבר טז) ותפתח הארץ את פיה ולא פיותיה אמר לו ומה אני מקיים בקרב כל ישראל אמר לו שנעשית הארץ מדרון כמשפך וכל מקום שהיה א' מהם היה מתגלגל ובא עד מקום הבקיעה

"ואת כל היקום אשר ברגליהם" - זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו