רש"י על דברים יא כא

רש"י על דברים • פרק יא >>
ב • ו • ז • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"למען ירבו ימיכם וימי בניכם" - אם עשיתם כן ירבו ואם לאו לא ירבו שדברי תורה נדרשין מכלל לאו הן ומכלל הן לאו

"לתת להם" - (שם) לתת לכם אין כתיב כאן אלא לתת להם מכאן מצינו למדים תחיית המתים מן התורה