רש"י על בראשית נ ה

רש"י על בראשית • פרק נ >>
ב • ג • ה • ו • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אשר כריתי לי" - כפשוטו כמו (שמות כא) כי יכרה איש ומדרשו עוד מתיישב על הלשון כמו אשר קניתי אר"ע כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה (ב"ר) ועוד מדרשו ל' כרי דגור שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי ואמר לעשו טול זה בשביל חלקך במערה